Návrat na hlavní stranu
... Zlatá karta k jedinečným zážitkům ...

Kostel sv. Floriána [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel sv. Floriána
Kostel sv. Floriána
Se stavbou kostela bylo započato roku 1802. Když byl kostel vyzděn až do výše oken, přišel zákaz pokračovat ve stavbě a materiál určený k výstavbě kostela byl použit na stavbu školy. Kostel tak byl dokončen až v roce 1804, po dostavbě školy. Obraz nad oltářem věnoval majitel panství, ostatní vybavení kostela (monstrance, kalichy, ciborium, varhany, baldachýn, mešní roucha, korouhve a mešní prádlo) pořídil páter Ignác Heim za svých 1500 zlatých. Po smrti P. Heima, v r. 1814 zastával duchovní správu kurátor z Bohuslavic a od roku 1845 kurátor farního úřadu v Dolním Benešově.Od roku 1919 je v Kozmicích samostatný farní úřad a působí zde P. Maxmilián Trullay. Zpočátku bydlí ve škole, později v nově postavené faře. V roce 1944 došlo vinou nekvalitního stavebního materiálu při stavbě kostela k vážným stavebním závadám a kostel musel být uzavřen. Klenba hrozila spadnutím, proto byla nahrazena trámy s podbitými deskami. Roku 1878 musela být odstraněna nová věž a zvonek přenesen do hlavní věže. Strop v kostele byl omítnut až r. 1881, kdy byla zbourána sakristie a postavena nová s oratoří. V roce 1884 byl zvětšen hřbitov kolem kostela a ohrazen hřbitovní zdí. V roce 1926 se začalo se sbírkami na stavbu nového kostela, protože starý byl již značně poškozen. V březnu 1934 se začalo se stavbou. Slavnostní posvěcení nového chrámu bylo 18.10.1936 na svátek Sv. Lukáše. První bohoslužba se zde sloužila 18.3.1937.
Za II. světové války byl kostel bombardován všechna okna zničena. Na jaře 1948 za působení P. Aloise Hanzelky byl kostel vyzdoben malbami, křížovou cestou, osazeny okna a kolem kostela byl vysázen krásný park.
V roce 1950 byl oltář doplněn o zadní mramorovou stěnu a několik ochotných občanů postavilo na kostele zvonici. Zde byl pověšen zvon ze starého kostela a starý kostel byl téhož roku zbourán.
Dalším farářem v Kozmicích byl P. Richard Klíč, který zde působil od roku 1955 - 1966 a s velkými obtížemi prosadil stavbu nové fary. P. Josef Gottfried zůstává ve farnosti celých 24 let. Za jeho působení byl vymalován kostel, provedena vnější omítka, elektrická instalace, vyměněna krytina střechy a zdvojená okna. Kratší dobu působí ve farnosti P. Josef Gazda a P. Marek Výleta a od r. 1991 P. Jan Kučera. Po roce 1989 byla zmodernizována fara a obnoven a dosázen park. Od roku 1997 je duchovním správcem v Kozmicích P. Petr Šustáček.
Kostel sv. Floriána
Kostel sv. Floriána

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kozmice.cz

Typ záznamu: Kostel nebo katedrála
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 02.04.2003 v 12:19 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm
www.karta.cz ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.