Návrat na hlavní stranu
... Zlatá karta k jedinečným zážitkům ...

Farní kostel Nejsvětější Trojice [ Kostel nebo katedrála ]

Farní kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel Nejsvětější Trojice
Již 250 let chodí do domu Hospodinova v Bohuslavicích farníci této obce a obcí Bělá a Závada, aby poděkovali Nejsvětější Trojici za dary života, zdraví a úrody.
Stavba kostela Nejsvětější Trojice započala z popudu tehdejšího majitele panství pana Jana Baptisty Maye, svobodného pána ze Zuany, v roce 1740.
Prusko-Rakouská válka a smrt Jana Baptisty přerušily stavbu na dva roky. Ve stavbě pak pokračuje vdova po zemřelém, paní Kateřina Alžběta, svobodná paní ze Zuany. Dne 1.8.1747 byla nasazena špička věže a na podzim byl kostel posvěcen.
Architektura stavby i vnitřní výzdoba je barokní. Kostel je situován ve směru na západ - východ, kde je za presbyteriem přistavěna věž. Kostel je jednolodní, prostorný, je prosvětlen osmi polokruhovými okny, umístěnými v klenbě. Ve východní části je po pravé straně sakristie a po levé kaple sv. Anny. Nad těmito přístavbami jsou oratoria spojená s chrámem velkými otevřenými okny.Hlavní oltář je mramorový, ale není původní. Nový obětní stůl je dřevěný, bohatě vyřezávaný ve stylu baroka a je dílem místního řezbáře pana Alfonse Mikety. Čtyři boční oltáře jsou ve výklencích mezi nosnými sloupy a jsou zasvěceny čtyřem evangelistům.Velmi bohatá vnitřní výzdoba je dílem opavského malíře Josefa Lassnera. Stěna za hlavním oltářem je zdobena freskou nanebevzetí Panny Marie, rámována sloupovím a postavami apoštolů Petra, Pavla, Ondřeje a Jakuba. Na stěnách nad bočními oltáři jsou fresky s výjevy ze života svaté Anny, Alžběty a sv.Jana Křtitele. Celá klenba je rovněž zdobena freskami s biblickými výjevy svatých. Na paměť stavitele je nad obloukem chóru chronostikum s nápisem. Nad obloukem presbyteria je uprostřed erbovní znak stavitelů chrámu a po stranách po jedné postavě, které pravděpodobně zobrazují stavitele. Na paměť stavitele je nad obloukem chóru chronostikum s nápisem. Původní oltářní obraz Nejsvětější Trojice je malován na dřevě a na zadní straně nese datum opravy rok 1611. je tedy pravděpodobné, že je o 200 let starší a zdobil oltář již v předchozím kostele. Obraz byl restaurován a je uložen ve Slezském muzeu v Opavě. Kopii malovanou na plátně vytvořil místní farář p. Vincenc Hurník, který byl talentovaný malíř, vyzdobil kostel ještě dalšími obrazy (křížová cesta, obraz Cyrila a Metoděje), návrhy vitráže oken a je rovněž autorem nové mozaiky na venkovním štítě kostela. Bohoslužby provázejí svými tóny velké koncertní varhany se 42 znějícími rejstříky, které byly vyrobeny v Krnově roku 1951.
Farní kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel Nejsvětější Trojice

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohuslavice-u-hlucina.cz

Typ záznamu: Kostel nebo katedrála
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 21.03.2003 v 14:16 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm
www.karta.cz ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.